Het aanbod aan basisscholen, kunstcentra en lerarenopleidingen

>
alt text
alt text
alt text

Cursus boeken? Aanbod tot heden zien?

Basisscholen

kunnen intekenen op een ontwerpcursus ‘educatief repertoire’ van minimaal één dagdeel. De cursus is effectief als het team zich van te voren als doel heeft gesteld te willen werken aan: het bevorderen van een onderzoekende houding van kinderen. Uiteraard kan daarbij het focus liggen op (bepaalde) kunst- en zaakvakken.
‘Een onderzoekende houding van kinderen in de klas bevorderen’ wil zeggen: Je wilt (meer) ruimte maken voor verwondering en nieuwsgierigheid, voor vragen stellen, voor nadenken over mogelijkheden, voor vooronderstellingen om te toetsen, voor uitzoeken en onderzoeken. Tijdens de cursus wordt hiervoor repertoire aangeboden. Regels zijn:
- Je krijgt onderwijsverhalen over mooi onderwijs te horen, maar bepaalt zelf wat je ‘echt mooi’ vindt;
- Het aangeboden repertoire is altijd echt, dat wil zeggen: minstens één maal echt door een leraar gedaan. Maar je krijgt nooit garantie op succes bij herhaald gebruik. Repertoire inzetten is niet hetzelfde als een ‘dit lukt altijd truc’ toepassen. Repertoire is er om je (al of niet) te inspireren.
- Er is altijd gelegenheid om eigen onderwijs te ontwerpen bij repertoire dat je inspirerend vindt.Lerarenopleidingen

kunnen voor hun studenten dezelfde ontwerpcursus van minimaal een dagdeel inzetten die ook aan het basisonderwijs wordt aangeboden. Het aangeboden repertoire is ook afhankelijk van het leerjaar van de betreffen de studenten. De cursus helpt studenten om het eigen didactische ‘gereedschap’ wat ordelijker beschikbaar te hebben – en is vooral ook bedoeld om studenten te inspireren tot goed cultuuronderwijs.
Voor lerarenopleidingen is ook het meer omvangrijke onderzoeksprogramma ‘educatief repertoire’ bijzonder interessant. Het gaat dan niet alleen om cultuuronderwijs, maar om – in beginsel – alle vak- en vormingsgebieden. Voor docenten is er een cursus van minimaal een dagdeel om de mogelijkheden te verkennen. In een enkel geval is een vervolgtraject bespreekbaar.

Kunstcentra

kunnen intekenen op dezelfde ontwerpcursus als aan basisscholen wordt aangeboden. De cursus is dan bedoeld voor vakleerkrachten die (meestal) voor een bepaald onderdeel van cultuuronderwijs worden ingehuurd. Het aanbod aan repertoire wordt aangepast aan de deelnemers. Kunstcentra kunnen ook deelnemen aan het onderzoek naar educatief repertoire. Dat wil zeggen: een of meer dagdelen worden besteed aan het zichtbaar maken, benoemen en van onderwijsverhalen voorzien van het bij de deelnemers aanwezige vakmanschap. Een uitstekende manier om meer grip op je eigen doen en laten te krijgen, en meteen inspiratie op te doen bij de expertise van collega’s.


Meer:
- Vrijwel alle cursussen zijn ontwerpcursussen

- Informatie en contact


Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..