Contact

>
alt text alt text

Kunstbalie of Bureau voor Educatief Ontwerpen

Scholen en instellingen in de regio van Kunstbalie kunnen het beste contact opnemen met Moniqie Koolen. Anderen kunnen zich wenden tot het Bureau voor Educatief Ontwerpen; de contactpersoon is Erik Vos.

Kunstbalie Tilburg.
Ringbaan Oost 8-17,
5013 CA Tilburg
tel. +31 13 464 8280
Monique Koolen,
email: monique.koolen@kunstbalie.nl


Bureau voor Educatief Ontwerpen
Schiehavenkade 326
3024 EZ Rotterdam
tel 010 341 62 84
Erik Vos
email: e.vos@educatief-ontwerpen.nl


alt textBij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..