Educatief repertoire voor cultuuronderwijs

Een schatkist met educatief gereedschap voor leraren

NAAR WERKRUIMTE ONTWIKKELGROEP (besloten)

Educatief repertoire: typerend handelen van een inspirerende leraar. Wie educatief repertoire verzamelt, zoekt naar het mooiste onderwijs. In binnen- en buitenland. Vroeger en nu. Het is een zoektocht naar de mooiste onderwijspraktijken. Wat we vinden, geven we graag door. Aan leraren en aanstaande leraren. Ter inspiratie.


Vos, Erik(2016), Educatief repertoire voor een onderzoekende houding in het basisonderwijs - met uitwerkingen voorr kunst- en cultuuronderwijs Rotterdam, Bureau Educatief Ontwerpen

Dit is een boekje vol inspiratie voor leraren en aanstaande leraren die op zoek zijn naar manieren op school de onderzoekende houding van kinderen te bevorderen. Leraren en aanstaande leraren kunnen er hun educatief repertoire mee verrijken . Tegelijk is het boekje bedoeld als demonstratie van een werkwijze om de mooiste praktijkkennis over onderwijs in beeld te brengen, en overdraagbaar te maken. Zo gezien is het een inspiratiebron voor bijvoorbeeld onderwijskundige onderzoekers en onderzoekend werkende lerarenopleiders

Hoe ook gelezen, de bijeengebrachte verzameling educatief repertoire komt pas tot leven voor wie er mee aan de slag gaat. Om eigen onderwijs te ontwerpen, om nog betere onderwijsverhalen te verzamelen, om nieuwe namen te verzinnen voor het mooiste dagelijks doen en laten in een klas, om er theoretiserende reflecties bij te ondernemen, om ….

Bestellen: stuur een e-mail naar e.vos@educatief-ontwerpen.nl of bestel via de boekhandel, ISBN 978-90-809349-2-4 kosten: 16,- exclusief verzendkosten

Zie voor de cursus het blog van KunstbalieEr is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..