Educatief repertoire voor cultuuronderwijs in een omvattend onderzoeksprogramma

>
alt text

Onderzoek om het educatief ontwerpen door leraren te helpen verbeteren

Het Bureau voor Educatief Ontwerpen heeft een omvangrijk onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen. In dit programma speelt het onderzoek naar educatief repertoire al vele jaren een belangrijke rol.

Je vindt hierover informatie op de website van het bureau. Hier zijn enkele links:

- Het bekendst is de verzameling educatief repertoire, onderwijsverhalen en theoretische analyses voor Verhalend Ontwerpen. Hier is de bijhorende startpagina

- Er zijn enkele te downloaden publicaties, onder meer een boekje over het educatief repertoire van de Neerlandicus en educatief ontwerper Peter Dekkers. Hier is de pagina te downloaden publicaties.

- Op de website is een verzameling onderwijsverhalen opgenomen over lesopeningen van leraren. Dit ‘openingsrepertoire’ vind je hier.

- Een schematische weergave van het onderzoeksprogramma Educatief Ontwerpen staat ook op de site, je vindt het hier.


Meer:
- Wat is educatief repertoire?

- Het aanbod aan basisscholen, kunstcentra en lerarenopleidingen


Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..