Een ontwerpcursus ‘educatief repertoire’ levert je mooi onderwijs op – en wel meteen

>
alt text
alt text

Boter bij de vis!

Educatief repertoire wordt doorgegeven middel een zogenoemde ‘ontwerpcursus’. De opzet van zo’n cursus is heel eenvoudig. De cursusgever neemt een onderdeel uit de gereedschapskist voor het ontwerpen van cultuuronderwijs en vertelt verhalen over het gebruik ervan. De verhalen zijn ‘waar gebeurd’. Je hoort hoe en leraar iets doet waardoor kinderen gretig worden, verwonderd raken, iets ineens wìllen weten, in staat zijn iets uit te zoeken – en wat niet al met een onderzoekende houding te maken heeft. Daarmee ga je ontwerpen. Nadoen mag! Maar de uitdaging is antwoord te vinden op de vraag: hoe en wanneer zou jij dit gereedschap willen toepassen.

Het is een beetje als in een timmercursus, waarin je eerst mooie voorbeelden ziet van wat je met een hamer kunt doen. Waarna de vraag wordt gesteld: Waar zou jij deze hamer voor willen gebruiken?

Nooit belerend.

Een ontwerpcursus ‘educatief repertoire’ is nooit belerend. De cursusgever weet niet Hoe Het Moet in het onderwijs. Er zijn geen lesjes te leren. Je krijgt toegang tot verhalen over onderwijs die, bij het verzamelen ervan, inspirerend werden gevonden. De verhalen komen van heinde en ver, van vroeger en van nu, en zijn niet zonder moeite verkregen. Tot deze verzameling krijg je toegang.

“We willen kinderen helpen hun onderzoekende houding te ontwikkelen, dat is voor ons cultuuronderwijs”

Er wordt veel geschreven over wat cultuuronderwijs is. Maar toen de mensen van Kunstbalie Tilburg bij de scholen in hun regio onderzoek deden, bleek: bijna alle scholen verbinden cultuuronderwijs aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding van kinderen.

Voorafgaand aan een ontwerpcursus beschreef het team van basisschool De Touwbaan in Oosterhout wat men ervan verwachtte. Dat was niet mals. En het laat zien hoe cultuuronderwijs door de school wordt begrepen.
“In de cultuurwerkgroep kwam naar voren: Open blik, onderzoekende houding, zich creatief kunnen en durven uiten. In de bijeenkomst met het team: Verwondering. Out of the box durven denken. Nieuwsgierigheid. Fantasie. Maar ook: Veiligheid, de sfeer, het vertrouwen als voorwaarde om zich te durven uiten, om een open blik te behouden of opnieuw te ontwikkelen.” Prachtige doelen, uitgangspunten en voorwaarden zijn dit. En niet makkelijk te realiseren. De gereedschapskist met educatief repertoire bleek een welkom hulpmiddel om er onderwijs bij te bedenken.

Meedoen aan een ontwerpcursus educatief repertoire is zinvol als je deze of dergelijke doelen, uitgangspunten of voorwaarden voor je eigen onderwijs formuleert. Een ontwerpcursus wordt uitdagender, interessanter en waardevoller als je ‘hoge doelen voor mijn onderwijs’ als startpunt neemt.


Meer:
- Repertoire in ontwikkeling

- Informatie en contact


Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..



Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..