Repertoire voor cultuuronderwijs in ontwikkeling

>
alt text

Doorgeven gaat niet via papier of website

Het educatief repertoire voor cultuuronderwijs dat nu is verzameld, kan worden genoemd, maar niet via deze site of via papier worden doorgegeven. Bij elk onderdeel van educatief repertoire horen onderwijsverhalen die over de toepassing op een school en in een klas gaan. Die zijn echt veel mooier als ze echt worden verteld!

Om toch een indruk te geven, noemen we hieronder niet meer dan de titels van het educatief repertoire dat op dit moment is ontwikkeld. Het onderzoek is nog lang niet klaar. We gaan er niet van uit dat een verzameling repertoire eindig is.

1. Identificatie door kinderen mogelijk maken

2. Denkmodellen van kinderen naar voren halen

3. Een veilige antwoordomgeving scheppen

4. Een eenvoudige empirische cyclus toepassen, ofwel 'De Groot in het klein'

5. Argeloos voorstellen doen

6. Sleutelvragen en Socratisch vragen stellen

7. Verleidingen in de leeromgeving aanbrengen

8. Een verbinding tussen kinderen en een kunstwerk tot stand brengen

9. 'Goed, snel, feestelijk, swingend'; cultuuronderwijs ontwerpen als feest van een dag of wat

10. Stimuli met en zonder respons

11. Het aanrommelen bevorderen

12. Van idee naar medium en niet andersom

13. Leren luisteren makkelijker maken

14. 'Mooi!' in ere herstellen

15. Verhalen vertellen

16. Het anti-paashaas repertoire

17. Van lesje naar rode draad

18. Filosoferen zonder les in filosoferen

19. De creatieve opdracht

20. Inspiratie uit museumdidactiek
Meer:
- Wat is repertoire?

- Er is een omvattend onderzoeksprogramma


Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..