Samenwerking met Kunstbalie goed begonnen


>
alt text

Onderzoek naar repertoire en het opzetten inspirerende ontwerpcursussen

De samenwerking van Kunstbalie en Bureau voor Educatief ontwerpen is begonnen met twee onderzoeksdagen. Wat precies is onder 'educatief repertoire' te verstaan? Wat zijn gebleken wensen en behoeften van basisscholen? Welke inspirerende en in de praktijk beproefde repertoire-onderdelen kunnen we benoemen? Hoe kunnen we dit repertoire het beste aanbieden aan basisscholen en ondersteunende instellingen?

De onderzoeksdagen werden gevolgd door twee tryouts op basisscholen. De teams van basisschool De Touwbaan in Oosterhout en van Daltonschool In Balans in Oss namen met veel enthousiasme deel aan ontwerpcursus 'educatief repertoire voor een onderzoekende houding'.

Ook werden twee try-outs bij kunstencentra gedaan. De eerste bij MIK in Veghel en de tweede bij het Centrum voor de Kunsten Muzelinck in Oss. De deelnemers volgden een onwikkelcurssus gericht op uitleg en overdracht van educatief reteotoire binnen het eigen vakgebied. Ook deze try-outs verliepen bijzonder plezierig en waren succesvol.Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen Kunstbalie en Bureau Educatief ontwerpen zijn beide partijen niet over één nacht ijs gegaan. Een intensief voortraject werd doorlopen, met diverse succesvol verlopen tryouts.
Meer..Er is een aanbod van heel praktische ontwerpcursussen voor basisscholen, voor kunstcentra en voor lerarenopleidingen. Daarnaast staat deelname aan het onderzoeksprogramma open.
Meer..

Uitleg van 'educatief repertoire' als sleutel voor het ontsluiten van inspirerende onderwijspraktijk
Meer..

Het doorgeven van educatief repertoire gaat voorlopig alleen 'live', met echte verhalen en direct gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs. Hier niettemin een indruk van de inhoud van de gereedschapskist.
Meer..

Achterliggend onderzoeksprogramma over educatief ontwerpen, met (onder meer) meer educatief repertoire.
Meer..